FD 313 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bilgisayar Destekli Kalıp Hazırlama
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FD 313
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Farklı giysi modellerinin kalıplarının hazırlanması ve üç boyutlu simülasyonu için CAD teknolojilerini öğretmek; endüstrinin beklentileri doğrultusunda giysi modellerine ilişkin kalıpları yaratmak; moda tasarım öğrencilerinin profesyonel bir anlayış geliştirmesini sağlamak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bilgisayar destekli tasarım sistemleri elemanlarını (yazılım, digitizer, plotter gibi) tanır.
  • Konfeksiyon endüstrisine özel bilgisayar destekli kalıp programlarından bir kaçının fonksiyonlarını kullanabilirler.
  • Üç boyutlu CAD yazılımı ile giysi simülasyonu yapabilir
  • CAD ortamında kalıp bilgi ve becerilerini tekrarlayarak geliştirebilirler.
Ders Tanımı Güncel ve endüstride yaygın olarak kullanılan CAD programlarının fonksiyonlarının öğrencilere öğretilmesi ve bu program aracılığıyla kalıp çıkarma metotlarının yeniden çalışılması.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders tanıtımı Bilgisayar laboratuvar kuralları CAD sistemlerinin tanıtılması ve işlevleri CAD sistemlerinin tanıtılması ve işlevleri Metric pattern cutting for menswear : including unisex clothes and computer aided design, Winifred Aldrich Metric pattern cutting, Winifred Aldrich
2 CAD sistemine giriş/ Dosya oluşturma, saklama, geri çağırma, ekran fonksiyonları/ Koordinat sisteminin anlatılması/ Ana menülerin tanıtılması Metric pattern cutting for menswear : including unisex clothes and computer aided design, Winifred Aldrich Metric pattern cutting, Winifred Aldrich
3 CAD'de nokta, çizgi ve şekil yaratma menülerinin tanıtılması/ Kopya, taşıma, simetri, dikiş payı fonksiyonları Metric pattern cutting for menswear : including unisex clothes and computer aided design, Winifred Aldrich Metric pattern cutting, Winifred Aldrich
4 Etek temel kalıbının hazırlanması Metric pattern cutting for menswear : including unisex clothes and computer aided design, Winifred Aldrich Metric pattern cutting, Winifred Aldrich
5 Farklı etek modellerinin hazırlanması Metric pattern cutting for menswear : including unisex clothes and computer aided design, Winifred Aldrich Metric pattern cutting, Winifred Aldrich
6 Tişört kalıplarının oluşturulması Metric pattern cutting for menswear : including unisex clothes and computer aided design, Winifred Aldrich Metric pattern cutting, Winifred Aldrich
7 Digitizer'a giriş ve menüler Metric pattern cutting for menswear : including unisex clothes and computer aided design, Winifred Aldrich Metric pattern cutting, Winifred Aldrich
8 Giysi kalıplarının serilendirilmesi/ CAD sisteminde serileme fonksiyonları Metric pattern cutting for menswear : including unisex clothes and computer aided design, Winifred Aldrich Metric pattern cutting, Winifred Aldrich
9 Vize Herren Rundschau Damen Rundschau
10 3D giydirme yazılımının tanıtımı, temel fonksiyonları Herren Rundschau Damen Rundschau
11 3D etek simülasyonu Herren Rundschau Damen Rundschau
12 Proje(Etek kalıplarının hazırlanması ve üç boyutlu simülasyonu)
13 Proje(Tişört kalıplarının hazırlanması ve üç boyutlu simülasyonu)
14 Dönem projelerinin hazırlanması
15 Dönem projelerinin hazırlanması
16 Dönem projelerinin hazırlanması

 

Dersin Kitabı 1) Patternmaking for fashion design, Helen JosephArmstrong 2)Pattern cutting for women's tailored jackets: classic and contemporary, Winifred Aldrich 3)Metric pattern cutting for children's wear and babywear: from birth to 14 years, Winifred Aldrich 4)Metric pattern cutting for menswear: including unisex clothes and computer aided design, Winifred Aldrich 5)Metric pattern cutting, Winifred Aldrich 6)Fabric, form and flat pattern cutting, Winifred Aldrich 7)The Art of Fashion Draping, Connie AmadenCrawford 8)Keystone Jacket and Dress Cutter, Chas. Hecklinger 9)Herren Rundschau 10)Damen Rundschau
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
3
70
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
3
15
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
16
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
125

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir tasarım koleksiyonunu tasarlamak ve gerçekleştirmek.

X
2

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygulamak.

X
3

Tasarım araştırmasına yönelik farkındalık geliştirmek ve bireysel olarak tasarım araştırmasını yürütmek.

X
4

Bir yabancı dili iyi ve gelişmiş  seviyede kullanmak.

X
5

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirmek.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel  konular, değişimler ve akımları tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izlemek, gözlemek ve analiz etmek.

X
7

Moda ve Tekstil Tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak.

X
8

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varmak, bunları analiz etmek ve uygulamaya entegre etmek.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına süregiden bir analitik ve profesyonel yaklaşım geliştirmek.

X
10

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, kişisel yaşam boyu öğrenme tavrının öneminin ve ihtiyacının farkında olabilmek.

X
11

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında edindiği kuramsal  bilgileri anlamak, yorumlayabilmek ve  uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest