FD 313 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bilgisayar Destekli Kalıp Hazırlama
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FD 313
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, farklı giysi modellerinin kalıplarının hazırlanması ve üç boyutlu simülasyonu için CAD teknolojileri hakkında temel bilgileri öğrencilere sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bilgisayar destekli tasarım sistemleri elemanlarını (yazılım, digitizer, plotter gibi) tanımlayabilir.
  • Konfeksiyon endüstrisine özel bilgisayar destekli kalıp programlarından bir kaçının fonksiyonlarını kullanabilir.
  • Bu fonsiyonları kullanarak temel giysi kalıpları ve tasarım çözümleri yaratabilir.
  • Üç boyutlu CAD yazılımı ile, iki boyutlu giysi kalıplarını kullanarak giysi simülasyonu yapabilir
  • CAD ortamında kalıp bilgi ve becerilerini tekrarlayarak geliştirebilir.
Ders Tanımı Bu ders, endüstride yaygın olarak kullanılan CAD programlarının fonksiyonlarının öğrencilere öğretilmesi, bu fonksiyonları kullanılarak giysi kalıbı uygulamalarının yapılması ve bu program aracılığıyla kalıp çıkarma metotlarının yeniden çalışılmasını içerir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders tanıtımı Bilgisayar laboratuvar kuralları CAD sistemlerinin tanıtılması
2 CAD sistemine giriş/ Dosya oluşturma, saklama, geri çağırma, ekran fonksiyonları/ Koordinat sisteminin anlatılması/ Ana menülerin tanıtılması Guerrero, J. A.. (2009), New Fashion and Design Technologies, A&C Black Publishers, ISBN:9781408123812. Chapter 2. pp122-133. Assyst 2D CAD Manual
3 CAD'de nokta, çizgi ve şekil yaratma menülerinin tanıtılması T-shirt kalıbı hazırlama Guerrero, J. A.. (2009), New Fashion and Design Technologies, A&C Black Publishers, ISBN:9781408123812. Chapter 2. pp122-133. Assyst 2D CAD Manual
4 CAD'de nokta, çizgi ve şekil yaratma menülerinin tanıtılması Etek temel kalıbının hazırlanması Guerrero, J. A.. (2009), New Fashion and Design Technologies, A&C Black Publishers, ISBN:9781408123812. Chapter 2. pp122-133. Assyst 2D CAD Manual
5 Farklı etek modellerinin hazırlanması Yeşilpınar,S.,(2006), “Giysi Kalıpçılığı I”, Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil, Hazır giyim ve Boya Araştırma Uygulama Merkezi Yayınları. Chap.2. pp-29-68
6 Pantolon temel kalıbının hazırlanması, Farklı pantolon modellerinin hazırlanması Yeşilpınar,S.,(2006), “Giysi Kalıpçılığı I”, Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil, Hazır giyim ve Boya Araştırma Uygulama Merkezi Yayınları. Chap.2. pp-72-104
7 Farklı pantolon modellerinin hazırlanması Yeşilpınar,S.,(2006), “Giysi Kalıpçılığı I”, Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil, Hazır giyim ve Boya Araştırma Uygulama Merkezi Yayınları. Chap.2. pp-72-104
8 Digitizer'a giriş ve menüler Assyst 2D CAD Manual
9 Ara Sınav
10 3D giydirme yazılımının tanıtımı, temel fonksiyonları Guerrero, J. A.. (2009), New Fashion and Design Technologies, A&C Black Publishers, ISBN:9781408123812. Chapter 2. pp134-139. Assyst 3D CAD Manual
11 3D etek simulasyonu Guerrero, J. A.. (2009), New Fashion and Design Technologies, A&C Black Publishers, ISBN:9781408123812. Chapter 2. pp134-139. Assyst 3D CAD Manual
12 Tasarım oluşturma ve sanal prova denemeleri Fashion magazines (Herren Rundschau, Damen Rundschau)
13 Tasarım oluşturma ve sanal prova denemeleri Fashion magazines (Herren Rundschau, Damen Rundschau)
14 Tasarım oluşturma ve sanal prova denemeleri Fashion magazines (Herren Rundschau, Damen Rundschau)
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

Aldrich, W. Metric Pattern Cutting for women’s wear 5th Ed.Blackwell Publishing. ISBN: 9781405175678

Fischer, A. (2009), “Basics: Fashion Design 03. Construction”, Ava Publishing.  ISBN: 978-2940373758

Joseph –Armstrong, H. (2005), “Pattern Making for Fashion Design”, Prentice Hall.  ISBN: 978-0135018767

Yeşilpınar,S.,(2006), “Giysi Kalıpçılığı I”, Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil, Hazır giyim ve Boya Araştırma Uygulama Merkezi Yayınları. 975-4412324

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
30
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
20
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
25
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
16
Final Sınavı
    Toplam
125

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir koleksiyonu tasarlar gerçekleştirir. 

X
2

Bireysel yada takım olarak tasarım araştırmaları yürütür.

3

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirir. 

4

Moda ve tekstil tasarımı alanında edindiği kuramsal bilgileri analiz eder, yorumlar ve uygulamalı çalışmalarında kullanır. 

5

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarını analiz eder ve uygular.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel konular, değişimler ve akımları, tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izler, analiz eder ve multidisipliner bir bakış açısı kazanır. 

X
7

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygular.

X
8

Moda ve tekstil tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına analitik ve profesyonel bir yaklaşım geliştirir.

X
10

Moda ve tekstil tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak moda ve tekstil tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest