FD 401 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Moda Tasarım Stüdyosu: Koleksiyon IV
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FD 401
Güz
2
6
5
9

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bağımsız bir koleksiyon hazırlayabilmek için gerekli teknik bilgileri geliştirmek. Tüm tasarım süreçlerini gösteren bir eskiz defteri oluşturmak. Endüstrinin gereklilikleriyle uyumlu bir moda anlayışı geliştirmek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, kişisel ve özgün tasarım dili oluşturabilir.
  • Moda endüstrisine esin kaynağı olan ekonomik, sosyal ve çevresel etmenleri inceleyip araştırabilir.
  • Farklı pazar segmentasyonlarını tanımlayabilir.
  • Çeşitli doku, baskı, nakış ve benzeri yüzeyleri tasarımlarında uygulayabilirler.
  • Bağımsız olarak bir tasarım koleksiyonunu tasarlayabilir ve gerçekleştirebilir.
Ders Tanımı Bu ders tasarım öğrencilerini profesyonel tasarım ortamına hazırlar ve onlara endüstriyel bir anlayış kazandırmak üzerine organize edilmiştir.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Syllabus'ın İncelenmesi ve Giriş Tasarım Süreci
2 Moodboard: Skeçler, Kumaş Örnekleri, Mayeryal Denemeleri Tasarım Süreci
3 Koleksiyon Geliştirme: Skeçler, Kumaş Örnekleri, Mayeryal Denemeleri Tasarım Süreci
4 Sunum 1: Moodboard & Koleksiyon Tasarım Süreci
5 Kalıp Çıkarma ve Dikim Tasarım Süreci
6 Kalıp Çıkarma ve Dikim Tasarım Süreci
7 Sunum 2: Prova Mankeni Üzerinde 2 Ürün Tasarım Süreci
8 Kalıp Çıkarma ve Dikim Tasarım Süreci
9 Kalıp Çıkarma ve Dikim Tasarım Süreci
10 Sunum 3: Gerçek Kişilerin Üzerinde Tüm Giysiler Tasarım Süreci
11 Aksesuar ve Ayakkabı Hazırlama Tasarım Süreci
12 Styling ve Fotoğraf Çekimleri Tasarım Süreci
13 Uygulama: Fotoğraf Çekimlerini de İçeren Sketchbook Tasarım Süreci
14 Defile Hazırlıkları/ Fittingler ve Provalar Tasarım Süreci
15 Proje: Agora Defilesi ve Jüri Tasarım Süreci
16 Son Kritikler ve Dönemin Gözden Geçirilmesi

 

Dersin Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller Fashion Design, Sue Jenkyn Jones, WatsonGuptill Publications, 9 Heads : a guide to fashion drawing, Draping for Apparel Design, Helen JosephArmstrong The Art of Fashion Draping, Connie Amaden Crawford Keystone Jacket and Dress Cutter, Chas. Hecklinger Couture Sewing Techniques, Claire B. Shaeffer High Fashion Sewing Secrets, Claire B. Shaeffer Patternmaking for Fashion design, Helen Joseph Armstrong Corset, Valerie Steele Shirtmaking: developing skills for fine sewing, David Page Coffin Zoom on Fashion Trends, Textile View Magazine, Collezioni Trends Rundschau Damen, Magazine Rundschau Herren, Magazine

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
1
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
3
60
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
8
128
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
3
15
Proje
1
45
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
274

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir tasarım koleksiyonunu tasarlamak ve gerçekleştirmek.

X
2

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygulamak.

X
3

Tasarım araştırmasına yönelik farkındalık geliştirmek ve bireysel olarak tasarım araştırmasını yürütmek.

X
4

Bir yabancı dili iyi ve gelişmiş  seviyede kullanmak.

X
5

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirmek.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel  konular, değişimler ve akımları tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izlemek, gözlemek ve analiz etmek.

X
7

Moda ve Tekstil Tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak.

X
8

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varmak, bunları analiz etmek ve uygulamaya entegre etmek.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına süregiden bir analitik ve profesyonel yaklaşım geliştirmek.

X
10

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, kişisel yaşam boyu öğrenme tavrının öneminin ve ihtiyacının farkında olabilmek.

X
11

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında edindiği kuramsal  bilgileri anlamak, yorumlayabilmek ve  uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest