FD 404 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Moda Tasarımı için Portfolyo Tasarımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FD 404
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı görsel iletişim tekniğinin temel yönlerini tanıtmak; yazılı ve web'de genel bir moda portfolyosu oluşturmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Dijital medya tekniklerini basılı ve web ortamında uygulayabileceklerdir
  • Profesyonel bir özgeçmiş yazabileceklerdir.
  • Portfolyolarının yapısına uygun olarak içerik hazırlayabileceklerdir.
  • Portfolyolarını ve web sitelerini Adobe InDesign ve WIX ile tasarlaya-bileceklerdir.
  • Kişisel tarzlarını yansıtan yaratıcı çalışmalar sunabileceklerdir.
Ders Tanımı Öğrenciler basılı ve web'de bir portfolyo düzenlenmesi ve koleksiyonlarına göre kendi kurumsal kimliklerini oluşturma anlamında kavramsal ve uygulamalı dijital görsel iletişim teknikleri hakkında bilgi sahibi olurlar.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders Programı Sunumu / Giriş
2 WIX.com Web Tasarımına Giriş 1 Tasarım süreci
3 WIX.com Web Tasarımına Giriş 2 Foundations of Digital Art and Design with the Adobe Creative Cloud, xtine bur-rough Chapter 1
4 WIX.com Web Tasarımına Giriş 3 Foundations of Digital Art and Design with the Adobe Creative Cloud, xtine bur-rough Chapter 2
5 Proje: Anasayfa Teslimi Foundations of Digital Art and Design with the Adobe Creative Cloud, xtine burrough Chapter 3
6 Temel InDesign 1 (CV - metin düzenleme) Foundations of Digital Art and Design with the Adobe Creative Cloud, xtine burrough Chapter 4
7 Temel InDesign 2 (Yapı - içerik) Foundations of Digital Art and Design with the Adobe Creative Cloud, xtine burrough Chapter 5
8 Temel InDesign 3 (Resim ekleme) Foundations of Digital Art and Design with the Adobe Creative Cloud, xtine burrough Chapter 6
9 Sayfa Düzenlemesi Foundations of Digital Art and Design with the Adobe Creative Cloud, xtine burrough Chapter 7
10 Proje: Siyah - Beyaz Çıktı Teslimi Tasarım süreci
11 TATİL (Ödev- Tasarım Süreci) Tasarım süreci
12 Final Tasarım 1 Tasarım süreci
13 Final Tasarım 2 Tasarım süreci
14 Proje: Elektronik ve Basılı Proje Teslimi
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Dönemin Gözden Geçirilmesi

 

Dersin Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller Introduction to Adobe Creative Suite, Gerhard Koren, Video 2 Brain (DVD+Book)

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
10
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir tasarım koleksiyonunu tasarlamak ve gerçekleştirmek.

2

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygulamak.

3

Tasarım araştırmasına yönelik farkındalık geliştirmek ve bireysel olarak tasarım araştırmasını yürütmek.

X
4

Bir yabancı dili iyi ve gelişmiş  seviyede kullanmak.

X
5

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirmek.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel  konular, değişimler ve akımları tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izlemek, gözlemek ve analiz etmek.

X
7

Moda ve Tekstil Tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak.

X
8

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varmak, bunları analiz etmek ve uygulamaya entegre etmek.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına süregiden bir analitik ve profesyonel yaklaşım geliştirmek.

X
10

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, kişisel yaşam boyu öğrenme tavrının öneminin ve ihtiyacının farkında olabilmek.

X
11

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında edindiği kuramsal  bilgileri anlamak, yorumlayabilmek ve  uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest