FD 413 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yenilikçi Moda Tasarım Çalışmaları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FD 413
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin genel amacı, öğrencilerin moda tasarım disiplini bilgilerini çağdaş ve gelecekteki yenilikçi tasarım, materyal ve üretim teknikleriyle ilişkilendirebilmelerini sağlamaktır. Ayrıca, günümüzdeki ve gelecekteki muhtemel sosyal ve fonksiyonel giyim ihtiyaçların incelenmesi ve araştırılması buna yönelik ve giyilebilir sanat formunda veya fonksiyonel tasarımlar olarak yeni senaryoların tasarlanması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yenilikçi ve geleceğe yönelik tekstil malzemelerini tanıyabilir.
  • Yenilikçi ve geleceğe yönelik giysi birleştirme tekniklerini öğrenir.
  • Moda endüstrisinde yenilikçiliği ve geleceği etkileyen ekonomik, sosyal ve çevresel etmenleri inceleyip araştırabilir.
Ders Tanımı Muhtemel hazır giyim ve yüksek moda teknolojilerini ve materyallerini kullanarak ve yeni öneriler getirerek yenilikçi ve geleceğe yönelik giysi tasarım ürünleri yaratmak. Yenilikçi ve geleceğe yönelik kumaş, materyal ve giysi birleştirme tekniği bilgilerini uygulayarak sosyal veya fonksiyonel bir giysi tasarım problemine çözüm getiren fonksiyonel tasarımlar yaratmak veya giyilebilir sanat projesi olarak hazırlamak.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Orientation ve inovasyon kavramına giriş Öğrenciler derse bir önceki hafta verilmiş gerekli bölümleri inceleyip araştırmalarını yapıp gelirler.
2 Yenilikçi giysi tasarımının tarihçesi ve orjini. Öğrenciler derse bir önceki hafta verilmiş gerekli bölümleri inceleyip araştırmalarını yapıp gelirler.
3 Yenilikçi giysi tasarımının günümüz modasına etkisi.. Öğrenciler derse bir önceki hafta verilmiş gerekli bölümleri inceleyip araştırmalarını yapıp gelirler.
4 Yenilikçi teknikler kullanan giyilebilir sanat projeleri Öğrenciler derse bir önceki hafta verilmiş gerekli bölümleri inceleyip araştırmalarını yapıp gelirler.
5 Yenilikçi materyal ve tekstiller1 Öğrenciler derse bir önceki hafta verilmiş gerekli bölümleri inceleyip araştırmalarını yapıp gelirler.
6 Yenilikçi materyal ve tekstiller2 Öğrenciler derse bir önceki hafta verilmiş gerekli bölümleri inceleyip araştırmalarını yapıp gelirler.
7 1.Midterm projesi teslimi Öğrenciler derse bir önceki hafta verilmiş gerekli bölümleri inceleyip araştırmalarını yapıp gelirler.
8 Tekstil ürünü birleştirme tekniklerinde inovasyon1 Öğrenciler derse bir önceki hafta verilmiş gerekli bölümleri inceleyip araştırmalarını yapıp gelirler.
9 Yenilikçi ve fütüristik giysi tasarımı senaryoları 1 Öğrenciler derse bir önceki hafta verilmiş gerekli bölümleri inceleyip araştırmalarını yapıp gelirler.
10 Yenilikçi ve fütüristik giysi tasarımı senaryoları2 Öğrenciler derse bir önceki hafta verilmiş gerekli bölümleri inceleyip araştırmalarını yapıp gelirler.
11 Yenilikçi ve fütüristik giysi üretim teknikleri1 Öğrenciler derse bir önceki hafta verilmiş gerekli bölümleri inceleyip araştırmalarını yapıp gelirler.
12 Yenilikçi ve fütüristik giysi üretim teknikleri 2 Öğrenciler derse bir önceki hafta verilmiş gerekli bölümleri inceleyip araştırmalarını yapıp gelirler.
13 Giyilebilir interdisipliner teknoloji ürünleri1 Öğrenciler derse bir önceki hafta verilmiş gerekli bölümleri inceleyip araştırmalarını yapıp gelirler.
14 Giyilebilir interdisipliner teknoloji ürünleri2 Öğrenciler derse bir önceki hafta verilmiş gerekli bölümleri inceleyip araştırmalarını yapıp gelirler.
15 Final projesi sunum Öğrenciler derse bir önceki hafta verilmiş gerekli bölümleri inceleyip araştırmalarını yapıp gelirler.
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller Techno Textiles 1,2 / Sarah Braddock, Marie O’Mahony. Fashioning the future: Tomorrow’s Wardrobe / Warren Du Preez, Suzanne,Spacesuit:Fashioning Apollo / Nicholas De Manchaux Extreme Textiles: Designing for High Performance/Matilda Mc Quaid Fashionable Technology / Sabine Seymour Future Files: A Brief History of next 50 years / Richard Watson

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
Final / Sözlü Sınav
1
    Toplam
94

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir tasarım koleksiyonunu tasarlamak ve gerçekleştirmek.

X
2

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygulamak.

X
3

Tasarım araştırmasına yönelik farkındalık geliştirmek ve bireysel olarak tasarım araştırmasını yürütmek.

X
4

Bir yabancı dili iyi ve gelişmiş  seviyede kullanmak.

X
5

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirmek.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel  konular, değişimler ve akımları tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izlemek, gözlemek ve analiz etmek.

X
7

Moda ve Tekstil Tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak.

X
8

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varmak, bunları analiz etmek ve uygulamaya entegre etmek.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına süregiden bir analitik ve profesyonel yaklaşım geliştirmek.

X
10

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, kişisel yaşam boyu öğrenme tavrının öneminin ve ihtiyacının farkında olabilmek.

X
11

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında edindiği kuramsal  bilgileri anlamak, yorumlayabilmek ve  uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest