FD 415 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Moda Tasarım Yarışması Projesi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FD 415
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Moda ve giyim sektörünün farklı alanlarına yönelik düzenlenen ulusal ve uluslararası tasarım yarışmalarına katılımı teşvik etmek , yarışmalara hazırlanma ve kazanma stratejilerini geliştirmek
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler; Dünyada ve Türkiye’deki tasarım yarışmalarının içerikleri ve katılım koşullları ile bilgi edinebilecekler
  • Tasarım projelerini ve yaratıcı fikirlerini bir tasarım yarışmasının beklentileri ve şartnamesi çerçevesinde değerlendirebilecekler
  • Yarışma takvimi doğrultusunda zamanlama yapabilmeyi öğrenebilecekler
  • Yarışmaya hazırladıkları koleksiyon projesi ile portfolyolarına katkıda bulunabilecek ve kalitesini artırabilecekler
  • Geleceğe yönelik kariyer planının bir parçası olarak yarışma, ve kazanma deneyimlerini profesyonel gelişimin bir parçası haline getirebileceklerdir
Ders Tanımı Bu derste Türkiye’de ve dünyada modanın farklı sektörlerine yönelik düzenlenen tasarım yarışmalarının takvimi ve şartnameleri incelenerek öğrenciler bir ulusal ve bir uluslararası yarışmaya katılabilecek şekilde hazırlanacaklardır.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Tasarım yarışmalarının önemi
2 Proje 1’e giriş .Yarışma seçimi ve şartnameye hazırlanmak http://ifwedding.izfas.com.tr http://www.eibmodatasarimyarismasi.org http://www.istanbulderifuari.net
3 Tasarım Konsepti Geliştirme / Ödev 1araştırma sunumu John Gage, Colour and Meaning, Thames and Hudson Black Dog Publishing, Colour in the Making, From Old Wisdom to New Brilliance, Black Dog Publishing Tatham&Julian Seaman, Fashion Design Drawing Course, Thames& Hudson, 2003
4 Tasarım Araştırması ve Sketchbook/ Ödev 2Malzeme araştırması Hannelore Eberle-Hermann Hermeling-Marianne Hornberger-Dieter Menzer-Werner Ring, Clothing Technology (From fiber to Fashion), 1999. Jane Dunnewold, Art Cloth: A Guide to Surface Design For Fabric, Interweave Press The Pattern Base: Over 550 Contemporary Textile and Surface Designs, Thames and Hudson The Art of Manipulating Fabric, Colette Wolff, Krause Publications Aldrich
5 Tasarım geliştirme/ Ödev 3: Koleksiyon sunum Sue Jenkyn Jones, Fashion Design, 3th edition, Laurence King Publishing, 2011, Jacqueline McAssey, Clare Buckley, Moda Tasarımında Stil Yaratmak, Literatür Yayınları: 689, 2013 Steven Faerm, Fashion Design Course, Thames & Hudson, 2011, Caroline
6 Koleksiyon tasarımı ve sunumu
7 Proje sunumu
8 2. Proje’ ye giriş .Yarışma seçimi ve şartnameye hazırlanmak John Gage, Colour and Meaning, Thames and Hudson Black Dog Publishing, Colour in the Making, From Old Wisdom to New Brilliance, Black Dog Publishing Tatham&Julian Seaman, Fashion Design Drawing Course, Thames& Hudson, 2003
9 Tasarım Konsepti Geliştirme / Ödev 4: Araştırma sunumu Hannelore Eberle-Hermann Hermeling-Marianne Hornberger-Dieter Menzer-Werner Ring, Clothing Technology (From fiber to Fashion), 1999. Jane Dunnewold, Art Cloth: A Guide to Surface Design For Fabric, Interweave Press The Pattern Base: Over 550 Contemporary Textile and Surface Designs, Thames and Hudson The Art of Manipulating Fabric, Colette Wolff, Krause Publications Aldrich
10 Tasarım Araştırması ve Sketchbook / Ödev 5Malzeme araştırması Sue Jenkyn Jones, Fashion Design, 3th edition, Laurence King Publishing, 2011, Jacqueline McAssey, Clare Buckley, Moda Tasarımında Stil Yaratmak, Literatür Yayınları: 689, 2013 Steven Faerm, Fashion Design Course, Thames & Hudson, 2011, Caroline
11 Tasarım geliştirme/ Ödev 6koleksiyon sunumu
12 Koleksiyon tasarımı ve sunumu
13 Proje sunumu
14 Yarışma dosyalarının hazırlanması
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı John Gage, Colour and Meaning, Thames and Hudson\nBlack Dog Publishing, Colour in the Making, From Old Wisdom to New Brilliance, Black Dog Publishing\nTatham&Julian Seaman, Fashion Design Drawing Course, Thames& Hudson, 2003\nHannelore Eberle-Hermann Hermeling-Marianne Hornberger-Dieter Menzer-Werner Ring, Clothing Technology (From fiber to Fashion), 1999.\nJane Dunnewold, Art Cloth: A Guide to Surface Design For Fabric, Interweave Press\nThe Pattern Base: Over 550 Contemporary Textile and Surface Designs, Thames and Hudson\nThe Art of Manipulating Fabric, Colette Wolff, Krause Publications Aldrich\nSue Jenkyn Jones, Fashion Design, 3th edition, Laurence King Publishing, 2011, \nJacqueline McAssey, Clare Buckley, Moda Tasarımında Stil Yaratmak, Literatür Yayınları: 689, 2013\nSteven Faerm, Fashion Design Course, Thames & Hudson, 2011, Caroline
Önerilen Okumalar/Materyaller John Lau, Designing Accessories, An Ava Book, 2012 Diane Philippoff Maurer, Fiber Arts, Chilton Book Company, ABD, 1978 Janet Edmonds, 3D Embroidery, Batsford, 2005

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
15
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
6
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
25
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
15
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
20
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
20
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
6
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
5
Final / Sözlü Sınav
1
5
    Toplam
72

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir tasarım koleksiyonunu tasarlamak ve gerçekleştirmek.

X
2

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygulamak.

X
3

Tasarım araştırmasına yönelik farkındalık geliştirmek ve bireysel olarak tasarım araştırmasını yürütmek.

X
4

Bir yabancı dili iyi ve gelişmiş  seviyede kullanmak.

X
5

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirmek.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel  konular, değişimler ve akımları tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izlemek, gözlemek ve analiz etmek.

X
7

Moda ve Tekstil Tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak.

X
8

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varmak, bunları analiz etmek ve uygulamaya entegre etmek.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına süregiden bir analitik ve profesyonel yaklaşım geliştirmek.

X
10

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, kişisel yaşam boyu öğrenme tavrının öneminin ve ihtiyacının farkında olabilmek.

X
11

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında edindiği kuramsal  bilgileri anlamak, yorumlayabilmek ve  uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest