FD 417 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İleri Giysi Oluşturma
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FD 417
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme ve zanaat bilgisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygulamak, modaya ilişkin kavramları uluslararası teknik standartlar doğrultusunda yaratmak ve iletmek, moda ve tekstil endüstrisinin çatısında yer alan pek çok sektöre yönelik profesyonel bir anlayış geliştirmek. Endüstride yaygın olarak kullanılan metrik kalıp çıkarma tekniklerinin yanı sıra tasarımcılar tarafından benimsenen manken üzerinden kalıp alma metodları da öğretilmek suretiyle daha karmaşık ürünleri geliştirmelerini sağlamak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Erkek modasını etkileyen dinamikleri analiz edebilmek
  • Teknik çizimlerini, moda fotoğraflarını ya da ürünleri analiz etme, yorumlama ve moda tasarımı ürününe dönüştürme becerisini geliştirmek.
  • Erkek giyiminde başlıca siluetlerini tanıyabilmek
  • Başlıca terzilik uygulamalarını yapabilmek
  • Klasik ceket ve pantolon kalite kriterlerini tanımak.
Ders Tanımı Daha karmaşık ve daha ince işçilik gerektiren ürün üretebilme niteliği geliştirmek.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Konu anlatımı 1: Erkek giyimi Man About Town Modern Menswear, Hywel Davies
2 Konu anlatımı 2: Erkek giyimi
3 Uygulama1: Men’s sportswear Moodboard
4 Uygulama1: Men’s sportswear Calico Herren Rundschau
5 Uygulama1: Men’s sportswear Herren Rundschau
6 Konu anlatımı2: Erkek giyim tarihi History of men’s fashion Man About Town Sex and Suits Herren Rundschau
7 Uygulama 2: Teknik çizim Herren Rundschau
8 Uygulama 3: Grup projesi Klasik Erkek Ceketi Herren Rundschau
9 Uygulama 3: Grup projesi Klasik Erkek Ceketi Herren Rundschau
10 Uygulama 3: Grup projesi Klasik Erkek Ceketi Moodboard
11 Uygulama 3: Grup projesi Klasik Erkek Ceketi Herren Rundschau
12 Uygulama 3: Grup projesi Klasik Erkek Ceketi Herren Rundschau
13 Uygulama 3: Grup projesi Klasik Erkek Ceketi Herren Rundschau
14 Konu anlatımı 3: Ceket Kalitesi Herren Rundschau
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Draping for Apparel Design, Helen JosephArmstrong The Art of Fashion Draping, Connie Amaden Crawford Keystone Jacket and Dress Cutter, Chas. Hecklinger Couture Sewing Techniques, Claire B. Shaeffer High Fashion Sewing Secrets, Claire B. Shaeffer Patternmaking for Fashion design, Helen Joseph Armstrong Corset, Valerie Steele
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
40
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
Proje
1
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
10
Final / Sözlü Sınav
16
    Toplam
64

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir tasarım koleksiyonunu tasarlamak ve gerçekleştirmek.

X
2

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygulamak.

X
3

Tasarım araştırmasına yönelik farkındalık geliştirmek ve bireysel olarak tasarım araştırmasını yürütmek.

X
4

Bir yabancı dili iyi ve gelişmiş  seviyede kullanmak.

X
5

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirmek.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel  konular, değişimler ve akımları tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izlemek, gözlemek ve analiz etmek.

X
7

Moda ve Tekstil Tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak.

X
8

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varmak, bunları analiz etmek ve uygulamaya entegre etmek.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına süregiden bir analitik ve profesyonel yaklaşım geliştirmek.

X
10

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, kişisel yaşam boyu öğrenme tavrının öneminin ve ihtiyacının farkında olabilmek.

X
11

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında edindiği kuramsal  bilgileri anlamak, yorumlayabilmek ve  uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest