FD 498 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bitirme Projesi*
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FD 498
Bahar
2
6
5
13

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, endüstriyel gereksinimlere uygun olarak, bağımsız bir moda koleksiyonu geliştirmek için gerekli teknik bilgiyi genişletmek ve tasarım süreci dokümantasyonu için tam bir eskiz defteri oluşturmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kişisel ve özgün bir tasarım kimliği oluşturabilecektir
  • Moda endüstrisine ilham veren ekonomik, sosyal ve çevresel faktörleri tanımlayabilecektir.
  • Farklı pazar segmentlerini karşılaştırabilecektir
  • Doku, baskı veya nakış ile oluşturulan çeşitli yüzeyleri tasarımlarında uygulayabilecektir.
  • Bağımsız olarak bir koleksiyon geliştirebilecektir.
Ders Tanımı Bu ders tasarım öğrencilerini profesyonel tasarım ortamına hazırlar. Endüstriyel bir anlayış geliştirmek için organize edilmiştir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş
2 Önceki dönem yapılan işlerin gözden geçirilmesi Draping for Apparel Design, Helen JosephArmstrong The Art of Fashion Draping ISBN-10: 1609012402
3 Moodboard, seçilen kumaşlar ve skeçlerin gözden geçirilmesi Draping for Apparel Design, Helen JosephArmstrong The Art of Fashion Draping
4 SUNUM 1: Moodboard, kumaşlar, denemeler, skeçler (10%) / Skeçler, kumaş örnekleri, malzeme denemeleri, dummy üzerinde kalıp çalışmaları Valerie Steele Shirtmaking: developing skills for fine sewing
5 SUNUM 2: Kumaşlar ve denemeler, dummy üzerinde kalıp çalışmalar, skeçler (10%) / Kalıp hazırlama ve dikim Tasarım Süreci
6 Kalıp hazırlama ve dikim Tasarım Süreci
7 SUNUM 3: Dummy üzerinde 1. ve 2. ürün (10%) / Kalıp hazırlama ve dikim Tasarım Süreci
8 SUNUM 4: Dummy üzerinde 1.,2. ve 3. ürün (10%) / Kalıp hazırlama ve dikim Tasarım Süreci
9 SUNUM 5: gerçek insan bedeni üzerinde1.,2.,3. Ve 4. ürün (10%) / Kalıp hazırlama ve dikim Tasarım Süreci
10 SUNUM 6: gerçek insan bedeni üzerinde1.,2.,3., 4. Ve 5. ürün (10%)/ Kalıp hazırlama ve dikim Tasarım Süreci
11 Kalıp hazırlama ve dikim Tasarım Süreci
12 SUNUM 7: gerçek insan bedeni üzerinde tüm ürünler (ön prova) (10%) / Styling ve fotoğraf çekimleri Tasarım Süreci
13 SUNUM 8: Teknik Çizimler ve Maliyet tablosu (10%) / Provalar ve defile hazırlık Tasarım Süreci
14 SUNUM 9: Teknik Çizimler ve Maliyet tablosu (10%)/ Provalar ve defile hazırlık Tasarım süreci
15 SUNUM 10: Güz Defilesi Tasarım Süreci
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

Fashion Design, Sue Jenkyn Jones, WatsonGuptill Publications, 9 Heads : a guide to fashion drawing, Draping for Apparel Design, Helen JosephArmstrong The Art of Fashion Draping, Connie Amaden Crawford Keystone Jacket and Dress Cutter, Chas. Hecklinger Couture Sewing Techniques, Claire B. Shaeffer High Fashion Sewing Secrets, Claire B. Shaeffer Patternmaking for Fashion design, Helen Joseph Armstrong Corset, Valerie Steele Shirtmaking: developing skills for fine sewing, David Page Coffin Zoom on Fashion Trends, Textile View Magazine, Collezioni Trends Rundschau Damen, Magazine Rundschau Herren, Magazine

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
10
100
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
10
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
6
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
8
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
10
2
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
    Toplam
228

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir koleksiyonu tasarlar gerçekleştirir. 

X
2

Bireysel yada takım olarak tasarım araştırmaları yürütür.

X
3

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirir. 

4

Moda ve tekstil tasarımı alanında edindiği kuramsal bilgileri analiz eder, yorumlar ve uygulamalı çalışmalarında kullanır. 

X
5

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarını analiz eder ve uygular.

6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel konular, değişimler ve akımları, tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izler, analiz eder ve multidisipliner bir bakış açısı kazanır. 

X
7

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygular.

X
8

Moda ve tekstil tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına analitik ve profesyonel bir yaklaşım geliştirir.

10

Moda ve tekstil tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak moda ve tekstil tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest