FD 498 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bitirme Projesi*
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FD 498
Bahar
2
6
5
13

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, endüstrinin gereksinimlere ilişkin bağımsız bir moda koleksiyonu ve eskiz defteri geliştirmek için teknik bilgiyi genişletmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kişisel ve özgün bir tasarım kimliği yaratabileceklerdir.
  • Moda endüstrisine ilham veren ekonomik, sosyal ve çevresel faktörleri analiz edebileceklerdir.
  • Farklı piyasa segmentlerini sınıflandırabileceklerdir.
  • Tasarımlarında doku, baskı veya nakış gibi çeşitli yüzeyleri uygulayabileceklerdir.
  • Bağımsız olarak bir koleksiyon geliştirebileceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders tasarım öğrencilerini profesyonel tasarım ortamına hazırlar. Endüstriyel bir anlayış geliştirmek için organize edilmiştir.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 12.02. Sergi İçin Moda ve Kostüm Tasarımlarının hazırlanması ve Düzenlemesi - 15.02. Sergi İçin Moda ve Kostüm Tasarımlarının hazırlanması ve Düzenlemesi Sergi Düzenlemeleri
2 19.02. Sergi İçin Moda ve Kostüm Tasarımlarının Provası - 22.02. Sergi İçin Moda ve Kostüm Tasarımlarının Paketlenmesi Sergi Provası
3 26.02. AASSM’deki serginin kurulumu – Sergi açlışı - 01.03. Yeni koleksiyon için Moodboard, kumaşlar ve eskizlerin oluşturulması Sergi Kurulumu
4 05.03 Jüri Sunumu 1: Moodboard, kumaşlar ve eskizler - 08.03. Eskizler, kumaş örnekleri, malzeme denemeleri, dummy üzerinde prova The Art of Fashion Draping, Connie Amaden Chapter 1
5 19.03. Jüri Sunumu 3: dummy üzerinde 1 kıyafet - 22.03. Kalıp hazırlama ve dikim The Art of Fashion Draping, Connie Amaden Chapter 2
6 13.03 - 16.03 Koleksiyon: kalıp çıkarma, dikim The Art of Fashion Draping, Connie Amaden Chapter 3
7 26.03. Jüri Sunumu 4: dummy üzerinde 1,2 kıyafet - 29.03. Kalıp hazırlama ve dikim Vogue.com/SS2019
8 02.04. Jüri Sunumu 5: dummy üzerinde 1,2,3 kıyafet - 05.04. Kalıp hazırlama ve dikim Vogue.com/SS2019
9 09.04. Jüri Sunumu 6: canlı manken üzerinde 1,2,3,4 kıyafet - 12.04. Kalıp hazırlama ve dikim Vogue.com/SS2019
10 16.04. Jüri Sunumu 7: canlı manken üzerinde 1,2,3,4,5 kıyafet - 19.04. Kalıp hazırlama ve dikim Vogue.com/SS2019
11 23.04. Tatil (telafi: defile) - 26.04. Kalıp hazırlama ve dikim Vogue.com/SS2019
12 30.04. Jüri Sunumu 8: canlı manken üzerinde tüm kıyafetler (çekimler için ön prova) - 03.05. Styling ve fotoğraf çekimleri Vogue.com/SS2019
13 07.05 Jüri Sunumu 9: Teknik çizimler ve Maliyet raporu Vogue.com/SS2019
14 14.05. Jüri Sunumu 10: Teknik çizimler ve Maliyet raporu - 17.05. Provalar ve defile hazırlıkları Tasarım süreci
15 Dönemin gözden geçirilmesi - Yıl Sonu Defilesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

Fashion Design, Sue Jenkyn Jones, WatsonGuptill Publications, 9 Heads : a guide to fashion drawing, Draping for Apparel Design, Helen JosephArmstrong The Art of Fashion Draping, Connie Amaden Crawford Keystone Jacket and Dress Cutter, Chas. Hecklinger Couture Sewing Techniques, Claire B. Shaeffer High Fashion Sewing Secrets, Claire B. Shaeffer Patternmaking for Fashion design, Helen Joseph Armstrong Corset, Valerie Steele Shirtmaking: developing skills for fine sewing, David Page Coffin Zoom on Fashion Trends, Textile View Magazine, Collezioni Trends Rundschau Damen, Magazine Rundschau Herren, Magazine

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
8
80
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
20
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
10
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
6
Sınıf Dışı Ders Çalışması
13
8
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
8
15
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
15
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
382

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir tasarım koleksiyonunu tasarlamak ve gerçekleştirmek.

X
2

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygulamak.

X
3

Tasarım araştırmasına yönelik farkındalık geliştirmek ve bireysel olarak tasarım araştırmasını yürütmek.

X
4

Bir yabancı dili iyi ve gelişmiş  seviyede kullanmak.

X
5

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirmek.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel  konular, değişimler ve akımları tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izlemek, gözlemek ve analiz etmek.

X
7

Moda ve Tekstil Tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak.

X
8

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varmak, bunları analiz etmek ve uygulamaya entegre etmek.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına süregiden bir analitik ve profesyonel yaklaşım geliştirmek.

X
10

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, kişisel yaşam boyu öğrenme tavrının öneminin ve ihtiyacının farkında olabilmek.

X
11

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında edindiği kuramsal  bilgileri anlamak, yorumlayabilmek ve  uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest