FFD 122 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sanat ve Tasarım Tarihi 2
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FFD 122
Bahar
2
0
2
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, sanat, tasarım ve mimarlık formları etkileyen dış faktörleri tanıtılması ve sanatsal ve kültürel üretim hakkında görsel bir duyarlılık geliştirmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • sanat ve tasarımda “yapma” kavramını, tanımlayabilecektir.
 • sanat ve tasarımda “stilleri” karşılaştırabilecektir
 • sanat ve tasarımda ”ideoloji” kavramını tartışabilecektir
 • sanat ve tasarım “kullanımı” kavramını tanımlayabilecektir.
 • sanat ve tasarımda “anlam” kavramını tartışabilecektir.
 • bir sanat veya tasarım eserini hangi çağa yada stile ait olursa olsun yukardaki kavramları kullanarak analiz edebilecektir.
Ders Tanımı Tarih boyunca sanat, tasarım ve mimarlık biçimlerini etkileyen dış etkenlerin tanıtılması ve sanatsal ve kültürel üretim konusunda görsel bir duyarlılık geliştirilmesi.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Leonardo da Vinci
2 YAPMA 1: Malzemeler, Aletleri ve Teknikleri Frank Lloyd Wright, “Meaning of Materials – Glass,” from In the Cause of Architecture, 1975, 197-202. ISBN-10: 0070253501
3 YAPMA 2: Süreç ve Eğitim ‘The Fed-ex logo’, from M. May, The Laws of Subtraction, London 2012, ISBN13: 9780071795616
4 STİL 1: Çağ, Rekabet ve Değişim ‘Egyptian art’, from E. Gombrich, The Story of Art, London 1950, ISBN 9780714832470
5 STİL 2: Bireysel Stil ve Coğrafi Stil Emily Kubo, ‘Harajuku Girls co-opted’ https://www.japaninc.com/article.php?articleID=1454
6 Bireysel sunum
7 Ara Sınav
8 İDEOLOJİ 1: Klasik Batı ve Batılı Olmayan İdeolojiler Janet Marquardt & Stephen Eskilson, “Alberti and 15th-Century Painting.” Frames of Reference: Art, History and the World, 2005, pp. 143-147, ISBN 10: 0072829486
9 İDEOLOJİ 2: Modernizm ve Eleştirisi ‘Futurism,’ from: R. Lambert, The Twentieth Century. The Cambridge Introduction to Art, Cambridge 1981, 21-26. ISBN 10: 0521296226
10 Dönem ödevi hazırlığı ve dönem ödevi konusu önerisi
11 KULLANIMI 1: Hami, Müşteri ve Kullanıcı ‘The Female Gaze. Women as art collectors: Isabella d’Este and Margaret of Austria’ https://thefemalegaze.org/2015/12/06/women-as-art-collectors-in-renaissance-europe-isabella-deste-and-margaret-of-austria/
12 KULLANIMI 2: İşlev ve Yer Victor Papanek, “What is Design?”, in: Design for the Real World, London 1971, ISBN 0-394-47036-2
13 ANLAM: Kültürel şartlar The Bauhaus stairway, https://www.theguardian.com/culture/2002/oct/12/art
14 Bireysel sunum
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller
 • Frank Lloyd Wright, “Meaning of Materials – Glass,” from In the Cause of Architecture, 1975, 197-202. ISBN-10: 0070253501
 • ‘The Fed-ex logo’, from M. May, The Laws of Subtraction, London 2012, ISBN13: 9780071795616
 • ‘Egyptian art’, from E. Gombrich, The Story of Art, London 1950, ISBN 9780714832470
 • Emily Kubo, ‘Harajuku Girls co-opted’

https://www.japaninc.com/article.php?articleID=1454

 • Janet Marquardt & Stephen Eskilson, “Alberti and 15th-Century Painting.” Frames of Reference: Art, History and the World, 2005, pp. 143-147, ISBN 10: 0072829486
 • ‘Futurism,’ from: R. Lambert, The Twentieth Century. The Cambridge Introduction to Art, Cambridge 1981, 21-26. ISBN 10: 0521296226
 • ‘The Female Gaze. Women as art collectors: Isabella d’Este and Margaret of Austria’ https://thefemalegaze.org/2015/12/06/women-as-art-collectors-in-renaissance-europe-isabella-deste-and-margaret-of-austria/
 • Victor Papanek, “What is Design?”, in: Design for the Real World, London 1971, ISBN 0-394-47036-2
 • ‘The Bauhaus Stairway’,

https://www.theguardian.com/culture/2002/oct/12/art

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
25
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
3
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
5
Proje
1
5
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
10
    Toplam
95

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir tasarım koleksiyonunu tasarlamak ve gerçekleştirmek.

2

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygulamak.

3

Tasarım araştırmasına yönelik farkındalık geliştirmek ve bireysel olarak tasarım araştırmasını yürütmek.

X
4

Bir yabancı dili iyi ve gelişmiş  seviyede kullanmak.

X
5

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirmek.

6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel  konular, değişimler ve akımları tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izlemek, gözlemek ve analiz etmek.

X
7

Moda ve Tekstil Tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak.

X
8

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varmak, bunları analiz etmek ve uygulamaya entegre etmek.

9

Akademik ve tasarım araştırmalarına süregiden bir analitik ve profesyonel yaklaşım geliştirmek.

X
10

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, kişisel yaşam boyu öğrenme tavrının öneminin ve ihtiyacının farkında olabilmek.

X
11

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında edindiği kuramsal  bilgileri anlamak, yorumlayabilmek ve  uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest