FFD 304 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tasarım Endüstrisinde Markalaşma
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FFD 304
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders öğrencilerin, pazarlama ve marka yönetimi alanlarındaki bilgilerini geliştirmelerini, uygulamaya geçirmelerini, iş süreçlerine marka ve pazarlama yönetimi perspektifinden bakabilme becerilerine sahip olmalarını sağlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci marka yönetimi alanındaki kuramsal ve pratiğe dayalı bilgilere sahip olacak ve bu bilgileri çeşitli ürün, hizmet ve sistemlere uygulayabilecektir.
  • Öğrenci marka yönetimi alanındaki kavram ve kuramları anlayabilecek, yorumlayabilecek ve değerlendirebilecektir.
  • Öğrenci nicel ve nitel verilerle desteklenen marka yönetimi ve pazarlama kavramlarını ve çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarabilecektir.
  • Öğrenci marka yönetimi ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilecektir.
  • Öğrenci karmaşık ve sürekli değişen bir dünyada marka yönetimi konularını ve eğilimlerini takip edebilecek, yorumlayabilecek ve öngörebilecektir.
  • Öğrenci edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilecek ve alanında sürekli öğrenimi kişisel olarak yönlendirebilecektir.
Ders Tanımı Bu ders tasarim sektorunu baz alarak ogrencilerin bir isletme bakis acisiyla bilimsel arastirma metodlarini kullanarak marka yaratmayi, markalasmanin onemini ve nasil korunacagini pazar arastirmalariyla, yazilan makalelerle ve bir sirket ele alinarak yapilan marka arastirma/yaratma projesini kapsar.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giris. Marka yonetimi nedir?
2 Markalar ve firmalar. Genel bakis. PESTEL ve SWOT Dağıtılan not ve dökümanlar üzerinden sunuş için ön hazırlık
3 Ürün yönetimi ve marka yönetimi ile ilgili temel kavramlar ve görev tanımları Dağıtılan not ve dökümanlar üzerinden sunuş için ön hazırlık
4 Marka konumlandirma, marka kimligi ve hedefleri. Dağıtılan not ve dökümanlar üzerinden sunuş için ön hazırlık
5 Kreatif veri hazırlamak ve kullanmak Dağıtılan not ve dökümanlar üzerinden sunuş için ön hazırlık
6 Marka yönetiminde strateji oluşturmak ve bu stratejileri günlük iş süreçlerinde uygulamak Dağıtılan not ve dökümanlar üzerinden sunuş için ön hazırlık
7 Bir şirketin stratejik denetlenmesine yönelik dönem projesinin verilmesi Dağıtılan not ve dökümanlar üzerinden sunuş için ön hazırlık
8 Proje yönetimi ve kanal yönetimi Dağıtılan not ve dökümanlar üzerinden sunuş için ön hazırlık
9 Müşteri ilişkileri yönetimi Dağıtılan not ve dökümanlar üzerinden sunuş için ön hazırlık
10 Ara Sınav
11 4 P ve önemi Dağıtılan not ve dökümanlar üzerinden sunuş için ön hazırlık
12 Pazar araştırması yönetimi ve pazar araştırması sonuçları dorultusunda strateji geliştirme Dağıtılan not ve dökümanlar üzerinden sunuş için ön hazırlık
13 Inovasyon, inovasyonun önemi ve süreç adımları, vaka sunumu Dağıtılan not ve dökümanlar üzerinden sunuş için ön hazırlık
14 Donem sunumlarina hazirlik Dağıtılan not ve dökümanlar üzerinden sunuş için ön hazırlık
15 Donem sonu sunumlari
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Ders notu yoktur. Gerekli görülen makale, dergi vb. yayınlar derste anons edilir.
Önerilen Okumalar/Materyaller Akademik kitaplar, dergiler, ekitaplar, tezler. Önerilen bazı kitap ve dergiler: Strategic Brand Management, Kevin Lane Keller; Brand Failures, Matt Haig; Business Week; The Economist; Marketing Türkiye Web siteleri: www.brandchannel.com Üniversite kütüphaneleri: IEU, ITU, BILKENT, ODTU, vb. Konferans, sempozyum bildiri kitapları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
50
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
0
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
113

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir tasarım koleksiyonunu tasarlamak ve gerçekleştirmek.

X
2

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygulamak.

X
3

Tasarım araştırmasına yönelik farkındalık geliştirmek ve bireysel olarak tasarım araştırmasını yürütmek.

X
4

Bir yabancı dili iyi ve gelişmiş  seviyede kullanmak.

X
5

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirmek.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel  konular, değişimler ve akımları tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izlemek, gözlemek ve analiz etmek.

X
7

Moda ve Tekstil Tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak.

X
8

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varmak, bunları analiz etmek ve uygulamaya entegre etmek.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına süregiden bir analitik ve profesyonel yaklaşım geliştirmek.

X
10

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, kişisel yaşam boyu öğrenme tavrının öneminin ve ihtiyacının farkında olabilmek.

X
11

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında edindiği kuramsal  bilgileri anlamak, yorumlayabilmek ve  uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest