FFD 306 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tasarımcılar için Fikri Mülkiyet Hakları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FFD 306
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin amacı;
• Öğrencileri temek hukuk bilgileri ile ve hukuken korunması mümkün olan yeni ve özgün tasarım kavramı ile tanıştırmak,
• Yeni ve özgün bir tasarımın hukuken korunabilmesi için yapılması gerekenler konusunda bilgilendirmek.
• Fikri ve Sınai Haklardan marka, patent ve tasarımlara ilişkin sınai mülkiyet hakları ve telif hakları gibi konularda fikir sahibi olmalarını sağlamak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler hukuki anlamda yeni, özgün ve korunabilir tasarım kavramını tanımlayabileceklerdir.
  • Öğrenciler yeni ve özgün bir tasarımın tescil edilmesi süreçlerini takip edebileceklerdir.
  • Öğrenciler tescilli bir tasarımdan elde edilecek maddi kazançlar dikkate alınarak bu tasarımın pazarlama stratejisini planlayabileceklerdir..
  • Öğrenciler hangi tür fiillerin tescilli bir tasarıma karşı hak ihlali sayılabileceğini değerlendirebileceklerdir.
  • Öğrenciler tescilli bir tasarımla ilgili yaşanacak hak ihlallerine ilişkin yapılacaklar konusunda karar verebileceklerdir.
Ders Tanımı Dersin amacı; öğrencileri temek hukuk bilgileri ile ve hukuken korunması mümkün olan yeni ve özgün tasarım kavramı ile tanıştırmak, yeni ve özgün bir tasarımın hukuken korunabilmesi için yapılması gerekenler konusunda bilgilendirmek ve Fikri ve Sınai Haklardan marka, patent ve tasarımlara ilişkin sınai mülkiyet hakları ve telif hakları gibi konularda fikir sahibi olmalarını sağlamak. Ayrıca hukuken yeni, özgün ve korumaya değer tasarım kavramının ve bu tasarımların hukuken korunması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hukuka Giriş Yok
2 Kişiler Hukuku ve Eşya Hukuku Yok
3 Fikri ve Sınai Haklar Hukuku Yok
4 Copyright Law Yok
5 Endüstriyel Tasarım Hukuku Yok
6 Endüstriyel Tasarımların Tescil Süreci Türk Patent Enstitüsünün İnternet sitesinden tescil sürecinin incelenmesi
7 Marka ve Patent Hukuku Marka ve Patent konusundaki temel mevzuatın incelenmesi
8 Proje Yok
9 Haksız Rekabet Yok
10 Cezai Hükümler Yok
11 Uygulama Çalışmaları Önceki derslerin tekrar edilmesi
12 Tescilli Tasarımların Korunması ile İlgili AB Hukuku ile Türk Hukukunun Kıyaslanması Yok
13 Uygulama Çalışmaları Yok
14 Final Sınavı öncesi tekrar Yok
15 Uygulama çalışmaları Yok
16 Final sınavı Yok

 

Dersin Kitabı Ders Notları ve Sunumlar
Önerilen Okumalar/Materyaller Bettig, Ronad V., Copyright Culture: The political Economy of Intellectual Property, Cahit Suluk: Tasarım Hukuku, Ankara 2003, Davenport, Neil: United Kingdom Copyright and Design Protection, London, 1993. Ünal Tekinalp; Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul 2005

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
1
25
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
1
32
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir tasarım koleksiyonunu tasarlamak ve gerçekleştirmek.

X
2

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygulamak.

X
3

Tasarım araştırmasına yönelik farkındalık geliştirmek ve bireysel olarak tasarım araştırmasını yürütmek.

X
4

Bir yabancı dili iyi ve gelişmiş  seviyede kullanmak.

X
5

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirmek.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel  konular, değişimler ve akımları tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izlemek, gözlemek ve analiz etmek.

X
7

Moda ve Tekstil Tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak.

X
8

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varmak, bunları analiz etmek ve uygulamaya entegre etmek.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına süregiden bir analitik ve profesyonel yaklaşım geliştirmek.

X
10

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, kişisel yaşam boyu öğrenme tavrının öneminin ve ihtiyacının farkında olabilmek.

X
11

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında edindiği kuramsal  bilgileri anlamak, yorumlayabilmek ve  uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest