FFD 403 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tasarımcılar için Pazar Araştırması
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FFD 403
Bahar
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu ders, moda endüstrisini temel alarak öğrencilere pazarlama, moda pazarlaması, tüketici davranışları ve pazar araştırması konularında genel bilgi vermeyi amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Pazarlama ilkelerini ve pazarlamanın tasarım alanındaki temel kavramlarını tanımlayabileceklerdir.
  • Moda pazarlaması temel prensiplerini tartışabileceklerdir
  • Pazarlama araştırmasının ne olduğunu, ne tip bilgiler sağlayabildiğini ve pazarlama yönetiminde ne şekilde kullanıldığını tanımlayabileceklerdir.
  • Çeşitli pazar araştırma yöntemlerini ve bunların birbirlerine kıyasla güçlü ve zayıf yönlerini karşılaştırabileceklerdir.
  • Tüketicilerin davranışlarının altında yatan temel nedenleri tartışabileceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders, moda ve tasarım alanında pazarlama kavramına, pazarlama araştırması ve tüketici davranışlarına, moda endüstrisi perspektifinden geniş bir bakış açısı sağlar.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtılması
2 Pazarlamaya giriş McDaniel, Carl jr_ Gates, Roger-Marketing Research Essentials 8th edition-Wiley (2013), Chapter 1 Philip Kotler, Gary Armstrong-Principles of Marketing - Global Edition-Pearson (2015),Chapter 1
3 Moda Pazarlaması Patricia Mink Rath, Stefani Bay, Richard Petrizzi, Penny Gill-The Why of the Buy Consumer Behavior and Fashion Marketing - Fairchild Books (2014), Chapter 2 Consumer Behavior, Marketing, and Fashion: A Working Relationship
4 Pazarlama ve Tüketici Davranışları McDaniel, Carl jr_ Gates, Roger-Marketing Research Essentials 8th edition-Wiley (2013), Chapter 1
5 Moda ve Tasarım Alanlarında Tüketici Davranışları Patricia Mink Rath, Stefani Bay, Richard Petrizzi, Penny Gill-The Why of the Buy Consumer Behavior and Fashion Marketing - Fairchild Books (2014), Chapter 1
6 Pazar Araştırmasına Giriş McDaniel, Carl jr_ Gates, Roger-Marketing Research Essentials 8th edition-Wiley (2013), Chapter: Problem Defi nition, Exploratory Research, and the Research Process
7 Pazar Araştırma Süreci McDaniel, Carl jr_ Gates, Roger-Marketing Research Essentials 8th edition-Wiley (2013), Chapter: Problem Defi nition, Exploratory Research, and the Research Process
8 Tüketici Davranışlarını Anlamak için Pazar Araştırması McDaniel, Carl jr_ Gates, Roger-Marketing Research Essentials 8th edition-Wiley (2013)
9 Ara Dönem Proje Sunumu
10 Müşteri İçgörüsü Elde Etme Patricia Mink Rath, Stefani Bay, Richard Petrizzi, Penny Gill-The Why of the Buy Consumer Behavior and Fashion Marketing - Fairchild Books (2014), Chapter 13: How Fashion Consumers Buy
11 Müşteri İçgörüsü Elde Etme Patricia Mink Rath, Stefani Bay, Richard Petrizzi, Penny Gill-The Why of the Buy Consumer Behavior and Fashion Marketing - Fairchild Books (2014), Chapter 13: How Fashion Consumers Buy
12 Tüketici Karar Verme Süreci Patricia Mink Rath, Stefani Bay, Richard Petrizzi, Penny Gill-The Why of the Buy Consumer Behavior and Fashion Marketing - Fairchild Books (2014) Chapter 13: How Fashion Consumers Buy
13 Moda ve Tasarımın Global Müşterileri Patricia Mink Rath, Stefani Bay, Richard Petrizzi, Penny Gill-The Why of the Buy Consumer Behavior and Fashion Marketing - Fairchild Books (2014), Chapter 14: Global consumers of fashion and design
14 Final Proje Sunumu
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Dersin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı

McDaniel, Carl jr_ Gates, Roger-Marketing Research Essentials 8th edition-Wiley (2013) ISBN: 978-1-118-24932-1

Patricia Mink Rath, Stefani Bay, Richard Petrizzi, Penny Gill-The Why of the Buy Consumer Behavior and Fashion Marketing - Fairchild Books (2014) ISBN: 978-1-60901-898-6

Önerilen Okumalar/Materyaller

Philip Kotler, Gary Armstrong-Principles of Marketing - Global Edition-Pearson (2015) ISBN: 13: 978-1-292-09248-5

Consumer Behavior and Fashion Marketing - Fairchild Books (2014) ISBN: 13: 978-1-60649-904-7

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
23
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
23
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir tasarım koleksiyonunu tasarlamak ve gerçekleştirmek.

2

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygulamak.

3

Tasarım araştırmasına yönelik farkındalık geliştirmek ve bireysel olarak tasarım araştırmasını yürütmek.

X
4

Bir yabancı dili iyi ve gelişmiş  seviyede kullanmak.

X
5

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirmek.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel  konular, değişimler ve akımları tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izlemek, gözlemek ve analiz etmek.

X
7

Moda ve Tekstil Tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak.

X
8

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varmak, bunları analiz etmek ve uygulamaya entegre etmek.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına süregiden bir analitik ve profesyonel yaklaşım geliştirmek.

X
10

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, kişisel yaşam boyu öğrenme tavrının öneminin ve ihtiyacının farkında olabilmek.

X
11

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında edindiği kuramsal  bilgileri anlamak, yorumlayabilmek ve  uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest